33-332 Kraków Podgórze
ul. Ludowa 6

Kontakt

poniedziałek       17:30 - 21:30

wtorek                  8:30 - 11:00

                               17:30-21:30

środa                    19:00 - 21:30

czwartek              8:30 - 9:30

                              17:30-21:30

piątek                   17:30 - 20:00

Godziny otwarcia

Regulamin SJ

+48 663 760 321

ul. Ludowa 6, Kraków Podgórze

Każdy uczestnik zajęć jogi i osoba przychodząca na Masaż w SJ zobowiązana/y jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu SJ i zachowania czystości na sali ćwiczeń.
 
Uczestnictwo w zajęciach jogi i Masażu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 
W obecnych czasach koronawirusa i ograniczeń sanitarnych, Od razu po wejściu zdezynfekuj ręce; dozownik z preparatem znajduje się tuż przy drzwiach każdy jest proszony o dezynfekcję rąk.
 
W SJ dbamy o bieżącą dezynfekcję wszystkich przestrzeni użytkowych. Po każdych zajęciach jogi jak i masażu odkażamy wszystkie sprzęty i wietrzymy wszystkie pomieszczenia w celu dokładnej wentylacji i dezynfekcji obiektu. Klienci są zobowiązani do zakrywania ust i nosa podczas zajęć i masażu.
 
Możesz bez obaw wrócić do Jogi i masażu, jeśli spełniasz następujące warunki: jesteś w pełni sił i nie zauważasz u siebie żadnych objawów choroby zakaźnej; nie pozostajesz w kwarantannie ani samoizolacji; w ciągu minionych 14 dni nie miałeś kontaktu z osobą chorą na COVID-19 lub z objawami wskazującymi na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 
Kursy jogi
1. Osoby, bez doświadczenia w praktyce jogi, rozpoczynające naukę w SJ uczestniczą na zajęciach Starter, zajęcia dla początkujących.
2. Udział w zajęciach grup karnetowanych SJ można rozpocząć w dowolnym momencie.
3. Warunkiem podjęcia praktyki na zajęciach grupy zaawansowanej jest przynajmniej 12 miesięcy regularnej praktyki jogi dwa razy w tygodniu.
4. W zajęciach grupy dla pań w ciąży mogą uczestniczyć osoby od 14 tygodnia ciąży, których ciąża przebiega bez powikłań – po konsultacji z lekarzem.
5. O każdorazowej planowanej zmianie rodzaju grupy należy informować SJ.
6. Prowadzący ma prawo nie wyrazić zgody na zmianę rodzaju grupy przez uczestnika zajęć.
 
Opłaty
1. W wypadku rezygnacji z karnetu po dacie jego rozpoczęcia opłata nie jest zwracana, chyba że przyczyną rezygnacji jest ujawnienie się zdrowotnych przeciwwskazań do praktyki jogi.
2. Przed każdymi zajęciami grup karnetowanych należy uiścić opłatę jednorazową, wykupić karnet miesięczny, okazać zakupiony wcześniej karnet do udziału w zajęciach.
3. Karnet miesięczny jest dokumentem imiennym, który obowiązuje przez 30 dni od daty wykupienia (termin ważności).
4. W wypadku, gdy osoba nie wykorzysta wszystkich zajęć opłaconych w karnecie z przyczyn leżących po jej stronie, może je dodać do kolejnego karnetu, o ile: kolejny karnet zostanie wykupiony w terminie nie przekraczającym tygodnia od terminu ważności poprzedniego, w okresie ważności kolejnego karnetu po wykorzystaniu wszystkich wykupionych w jego ramach wejść zmieszczą się dodatkowe wejścia do odrobienia. Niewykorzystane wejścia z poprzedniego miesiąca nie są przenoszone po raz drugi na kolejny (np. ze stycznia na marzec).
5. Jeśli zajęcia nie odbywają się z winy SJ do terminu ważności karnetu zostaje dodany okres zawierający nieodbytą ilość zajęć. Zasada ta nie dotyczy dni wolnych od pracy z mocy ustawy.
6. Jeśli chcesz otrzymać fakturę na firmę, koniecznie zgłoś przed zakupem(przelewem) , zgodnie z nowymi przepisami po wystawieniu paragonu nie będzie możliwości wystawienia faktury. Prośbę o wystawienie faktury należy kierować na adres mailowy: stargardmasaz@gmail.com bądź na nr firmowy 663 760 321
 
Wejście pojedyncze- 25zł
Cena karnetu na 4 wejścia – 80zł. Karnet ważny miesiąc.
Zajęcia indywidualne Jogi z nauczycielem w naszej szkole 1 godzina – 80zł
Trening Personalny Fitness w naszej szkole 1 godzina – od 80zł
 
Zalecenia dla ćwiczących
1. Wszelkie dolegliwości zdrowotne, przebyte kontuzje lub urazy należy zgłosić prowadzącemu przed zajęciami. Kobiety w czasie ciąży lub menstruacji również powinny powiadomić o tym prowadzącego.
2. Do ćwiczeń należy przystępować o pustym żołądku, minimum 2 godz. po dużym posiłku, 1 godz. po małym. W trakcie ćwiczeń nie należy pić.
3. Ćwiczy się boso, w przewiewnym stroju zapewniającym swobodę ruchów oraz naturalne oddychanie skóry.
4. Program każdych zajęć stanowi całość, uczestnicy realizują go dokładnie, zgodnie z instrukcjami podawanymi przez osobę prowadzącą. Wszelkie zmiany w programie zajęć powinny być konsultowane z prowadzącym i realizowane tylko za wyraźną jego zgodą.
5. Na zajęcia nie należy się spóźniać, ani opuszczać przed zakończeniem. Osoby spóźnione więcej niż 5 min. nie będą wpuszczane na salę.
6. Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefon komórkowy lub przełączyć go na tryb bezgłośny.
7. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba, że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
8. Jakiekolwiek niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (np. nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach) należy bezzwłocznie zasygnalizować prowadzącemu.
9. Wszelkie wątpliwości oraz pytania dotyczące praktyki można przedstawiać przed lub po zajęciach bezpośrednio u prowadzącego.
10. Zaleca się przestrzeganie zasad higieny, tzn. dbanie o czystość skóry, stosowanie dezodorantów lub antyperspirantów o niezbyt mocnych zapachach.
11. Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.
12. Osoby silnie pocące się proszone są o przynoszenie na zajęcia ręcznika do osuszania ciała.
13. Zabrania się brania udziału w zajęciach osobom pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, osoby podejrzane o bycie pod wpływem takich środków mogą zostać wyproszone z zajęć.
14. Zachowaj ciszę! W trakcie zajęć nie należy prowadzić rozmów, ani w jakikolwiek inny sposób zakłócać ich przebiegu.Wszelkie wątpliwości oraz pytania dotyczące własnej praktyki można przedstawiać przed lub po zajęciach bezpośrednio u prowadzącego.
15. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach po konsultacji z prowadzącym i dostarczeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.
 
§§§
1. Uczestnicy korzystają z usług SJ na własną odpowiedzialność.
2. SJ nie odpowiada za rzeczy pozostawione przed salą i w szatni. Okrycia wierzchnie oraz obuwie prosimy pozostawiać w miejscach do tego przystosowanych. Kosztowności, pieniądze, dokumenty można zabierać na salę ćwiczeń.
3. Wszelkie uwagi dotyczące pracy SJ mogą być wysyłane pocztą elektroniczną na adres stargardmasaz@gmail.com
4. SJ nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych uczestnika
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SJ Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zapisów na zajęcia i szkolenia, sprawdzenia obecności na zajęciach i szkoleniach oraz w celu wystawienia ewentualnych zaświadczeń ukończenia kursów.
3. Dane osobowe są przechowywane przez okres uczestnictwa w zajęciach i przez kolejne 2 lata w przypadku ewentualnego powrócenia na zajęcia.
4. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom
5. Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.